Voor de Algemene Leden Vergadering van 2 December 2014 in de vergaderzaal van de GCN kunt u de Agenda, Concept Notulen, Begroting 2015 en de Actiepunten vinden bij het kopje Bestuurstafel onder het menupunt Leden