Welkom allemaal, ereleden, leden van GCN en D5M, Stephanie en medewerkers en niet te vergeten, kwartet Hans Bonnet dat ons deze middag voorziet van heerlijke muziek.

Ik hoop dat iedereen heel gezellige Feestdagen heeft gehad en ja, hier staan we dan al weer, weer een jaar voorbij.

Een bijeenkomst als deze is ook bedoeld om terug te kijken en als eerste willen we dan stil staan bij de leden waarvan wij afgelopen jaar helaas afscheid hebben moeten nemen. Dat zijn Hetty Vroomen, Suze Zoontjes, Tineke Denekamp, Piet van der Heiden, Peter Nonkes en Pieter Rijnsburger.  Graag een ogenblik stilte om deze leden te kunnen herdenken.

 

Dank u wel, Veel sterkte gewenst voor de familie, vrienden en golfmaatjes van deze mensen.

Verder was er veel onrust dit jaar, aanslagen die behoorlijk dichtbij komen, en ook de immense vluchtelingenstroom. Als we hierover nadenken, zijn wij toch heel erg bevoorrecht dat we met elkaar van onze baan hebben kunnen genieten. Brengt dit ons naar de upgrade van de baan, daar kunnen we niet omheen. In eerste instantie was het schrikken van de enorme hopen grond en graafwerkzaamheden, zelfs het zwanenpaar is met nest en al verplaatst naar een andere locatie (hoewel, heeft iemand ze ooit nog gezien ?????) maar naderhand mag ik toch wel zeggen dat we allemaal erg blij zijn met de resultaten. Marcel, als de andere holes ook zo’n leuke opknapbeurt krijgen, wij houden je niet tegen.

We hebben qua golf een rustig maar succesvol jaar achter de rug. Het ledenaantal is stabiel gebleven rond 450. We hebben misschien wel iets minder leden dan een paar jaar geleden, maar wel meer actieve leden. Deelname aan wedstrijden werd zeer populair, het is weer als vanouds snel inschrijven, anders val je buiten de boot.

Afgelopen jaar heeft de NGF het initiatief genomen voor een nieuwe competitie, de Najaarstour. Deze is qua opzet eenvoudig maar, zeker voor ons, erg leuk. De competitie speelt zich af op grote en kleine banen met gemixte teams. Een en ander speelt zich af in november, dus let vlak na de zomer goed op de website als u hieraan wilt meedoen.

Genoeg teruggeblikt, het wordt tijd om vooruit te kijken. Wat ligt er voor ons. Een nieuw initiatief voor 2016 is “Sportief beleid”.  Wat dit precies gaat inhouden is nog niet bekend, maar wel dat alle op GCN werkzame mensen hierbij betrokken zijn, zowel de Pro’s als GCN, Zoomie en De Vijf Margen. Beleidspunten zullen worden uitgewerkt voor de verschillende doelgroepen voor 2016 en daarna, zodat wij onze leden ook qua eigen ontwikkeling het nodige kunnen bieden.

Allereerst de wijzigingen m.b.t. handicapping. Het wordt ons vanaf dit jaar een stuk gemakkelijker gemaakt. De tweede “clubhandicap” die op GCN moest worden gehanteerd, gaat verdwijnen. De baan is opnieuw ingemeten door de NGF en zodra de nieuwe slagentabel is ontvangen, zullen wij deze publiceren. Ook is “actief” en “inactief” niet meer van belang, handicap is handicap, vanaf 54, u bent daar zelf verantwoordelijk voor. Bij serieuze wedstrijden mogen de commissies zelf de voorwaarden bepalen met betrekking tot het aantal ingeleverde kaarten, maar over het algemeen geldt dus dat u mag meedoen met allerlei wedstrijden, ongeacht de handicap.

Met betrekking tot de C-competitie zijn inmiddels weer 4 teams gevormd. Zij gaan binnenkort samen met de Pro’s van start met de trainingen. Einddoel voor De Vijf Margen, 4 teams in de hoofdklasse?   Allemaal heel veel succes en plezier gewenst.  Ook de jeugd heeft inmiddels weer 2 teams aangemeld voor de competitie. Dit jaar geen “grote banen” competitie voor hen, eerst moeten de aankomende talenten weer verder getraind worden.

Het lijkt nog maar zo kort geleden dat wij ons Jubileumjaar vierden, maar in 2018 is het al weer zo ver. Als u de nieuwsbrief hebt gelezen, hebt u gezien dat we graag aanmeldingen krijgen van mensen die ideeën hebben voor de viering van al weer ons 25e jubileumjaar. Ook heeft u dan gezien dat er nog een aantal mensen nodig is om de club goed draaiend te houden. Alle leuke dingen, georganiseerd door De Vijf Margen, worden geregeld door uw mede clubgenoten.  Weet, dat als er geen nieuwe vrijwilligers zich aanmelden, een aantal zaken niet meer wordt gedaan. Dat zou toch jammer zijn, want niet voor niets zijn we lid van een vereniging, het woord zegt het. De gezelligheid en het kameraadschap zijn toch uniek voor een vereniging. Als vrije golfer maak je dit niet mee. Dus als u zelf niet kunt of wilt, maar wel iemand anders weet, vraag diegene of hij / zij zich wil aanmelden, zodat we continuïteit houden in het clubgebeuren en misschien nog wel weer leuke nieuwe dingen gaan organiseren, want nieuw bloed, nieuwe initiatieven.

Nog een reden waarom u zich zou moeten aanmelden:  Elk jaar tijdens de Nieuwjaarsreceptie worden de Vrijwilligster en Vrijwilliger van het jaar gekozen.  Als dat gebeurt wordt je eens extra in het zonnetje gezet, en niet te versmaden, je krijgt een jaar lang je eigen parkeerplaats.

Dit jaar zijn dat geworden: zij is al jaren lang de stille kracht achter de zomeravond competitie en ook de damescommissie zou niet zonder haar kunnen. Bijna onopgemerkt gaat zij haar gang, maar dit jaar ontkom je niet aan de schijnwerpers, Corrie Barnhoorn, een groot applaus.

Dan nog iemand die heel veel werk heeft verzet bijna zonder dat andere leden daar iets van gemerkt hebben. Hij heeft aangegeven dat hij het na al die jaren genoeg vindt, maar wij willen hem daar toch heel graag voor bedanken, Hing Low, en graag nog een groot applaus.

We zijn nog niet klaar, want ook de competitie om de Golfster en Golfer van het jaar te worden is beëindigd.  Bij de dames was het gemakkelijk, iedereen zag aankomen dat zij, die een aantal van de “serieuze” wedstrijden  heeft gewonnen, het verdient om als “aanstormend talent” te worden genoemd. Met 96 punten stond zij ruimschoots bovenaan, Sabrina van Rooijen.  Iets lastiger was het bij de heren, Jack van den Eijkel stond aan de leiding met 144 punten, maar hij is naar elders vertrokken en geen lid meer van De Vijf Margen. De nummers twee zijn er twee met een gelijke score, nl. 48 punten. Nu is één van beiden, Peter van der Ploeg,  een paar jaar geleden al golfer van het jaar geweest, dus heeft het bestuur gemeend nu de ander de eer te gunnen. Bij de heren, een tweede aanstormend talent: Han Horlings.

Deze twee mensen laten goed zien dat er wel degelijk verjonging optreedt binnen de vereniging en zij hebben dit jaar een sterke verlaging van hun handicap gerealiseerd. Mensen alle vier van harte gefeliciteerd en bij deze jullie welverdiende oorkonde, bloemen en jawel, het parkeerbordje voor 2016. Ans, jouw bordje mag nog een jaartje blijven staan !!

 

Ter afsluiting: Dit jaar is het gelukt om de wedstrijdkalender voor deze dag klaar te hebben. Neem er een mee als u straks naar huis gaat. Daarna liggen er exemplaren bij de receptie van GCN en bij de infohoek. Zo niet, vraag ons er gerust om.

Een allerlaatste woord van dank aan Stepahnie en haar team en Marcel en alle medewerkers van GCN die de benodigde uren voor de wedstrijden blokken en natuurlijk ook aan de greenkeepers, die er voor zorgen dat wij met plezier onze rondjes kunnen lopen.

 

Dan rest mij u, namens alle bestuursleden, een heel plezierig, gezond en sportief 2016 te wensen. Geniet nog een poosje van het samenzijn en de muziek, Proost.