De leden van Golfclub De Vijf Margen worden hiermee van harte uitgenodigd voor de Algemene Ledenvergadering op
donderdag 24* april 2014. De vergadering begint om 20.00 uur en vindt plaats in de vergaderzaal van het Golfcentrum Noordwijk.
* Dit is een week later dan de datum die in de wedstrijdkalender staat vermeld.

Agenda, conceptnotulen, exploitatierekening en toelichting vindt u door op de website op de pagina “Bestuurstafel” te klikken.