De leden van Golfclub De Vijf Margen worden hiermee van harte uitgenodigd voor de

Algemene Ledenvergadering op
donderdag 19 april 2018

De vergadering begint om 20.00 uur en vindt plaats in de vergaderzaal van het Golfcentrum Noordwijk.
Agenda, conceptnotulen, exploitatierekening en toelichting vindt u door op de website op “Bestuur” en “Bestuurstafel” te klikken.