Klik op de volgende regels voor de gegevens:

2018 11 22 Uitnodiging en Agenda ALV 22 november 2018

2018 11 22 concept notulen ALV 19 april 2018

2018 11 22 Afwezig met kennisgeving op ALV 19 apri2018

2018 11 22 actiepunten ALV 19 april 2018