Het lidmaatschap; voorwaarden en tarieven.

Het lidmaatschap van Golfclub de Vijf Margen staat open voor jaarkaarthouders inclusief greenfee (ook VIP- of Businesskaarthouders) van het Golf Centrum Noordwijk.

Jeugdleden kunnen tot en met het jaar waarin ze 17 worden volstaan met een GCN Driving Range jaarkaart.

Vanaf 2017 gelden voor het lidmaatschap de volgende tarieven:

  • € 88,00      voor gewone leden
  • € 68,00      voor gezinsleden
  • €    ?,??       voor jeugdleden, t/m het jaar waarin men 21 wordt
  • € 20,00      eenmalig inschrijfgeld
  • €     ?,??      eenmalig inschrijfgeld (jeugdleden)

————————————————————————————–

De lidmaatschapskosten zijn inclusief de NGF afdracht:

  • € 18,00 voor gewone en gezinsleden
  • € 9,00 voor jeugdleden

Voor homecourse-elders leden zijn deze bedragen respectievelijk

  • € 6,00 en € 3,00.

Het contributiejaar loopt gelijk aan het kalenderjaar. Wanneer leden na 1 september van het lopende jaar toetreden wordt er € 34 minder contributie in rekening gebracht. 

 

Voor de tarieven van het lidmaatschap van GCN: Tarieven GCN