HERENOCHTENDEN  2019 

Elke donderdagochtend is er voor de heren een wedstrijdochtend. Er wordt elke donderdag om 09.00 uur gestart, ook in de wintermaanden. Men dient 15 minuten van te voren aanwezig te zijn.

In de zomerperiode (maart t/m september) is er elke maand een wedstrijd voor de Stablefordcompetitie (als regel maximaal 11 flights van 5 personen) en er is ook een wedstrijd voor de Matchplaycompetitie (als regel maximaal 12 flights van 4 personen). Voor deze wedstrijden dient men zich vooraf via de website, of met de terminal in de kiosk, in te schrijven. Alleen vooraf ingeschrevenen kunnen meedingen naar de dagprijzen.

Op de overige donderdagen is er vrije inloop voor gewoonlijk maximaal 11 flights van 5 spelers. Hiervoor wordt van te voren geen startlijst gemaakt. Wel is het de bedoeling dat men zich zoveel mogelijk van te voren aanmeldt op een intekenlijst. Zijn er  vijf donderdagen in een bepaalde maand, dan wordt op de 1e of de 5e keer een bijzondere wedstrijd gehouden, bijv. met 3 clubs, inclusief een putter. [Een heel enkele keer, bijv in mei 2019, is de stableford op de derde donderdag, en de matchplay op de vierde donderdag].

Competitieregelingen:

De wedstrijdcommissie voor de herenochtenden bestaat uit: Kees de Rooij, Hing Low en Fred van den Berg.

 • Stablefordcompetitie, elke maand is er als regel op de tweede donderdag een nettowedstrijd voor deze competitie. Van de maximaal zeven uitslagen tellen de vijf met het hoogste aantal punten mee voor de totaalscore. De meest recente stand kan op de wedstrijd-site of volgens instructies  hieronder worden bekeken. De laatste wedstrijddag is donderdag 12 september 2019.
 • MatchplaycompetitieVoor onze club is de donderdagochtend gereserveerd voor de herenochtend. Van maart tot en met september (7 donderdagen) wordt op de tweede donderdag van de maand de Stableford-competitie gespeeld en op de derde donderdag van de maand de Match Play-competitie. Is de baan die dag gesloten of om andere reden niet bespeelbaar dan wordt de Match Play-wedstrijd een week uitgesteld.Voor de Match Play-competitie geldt het volgende:
  • Voor de eerste wedstrijd worden de inschrijvers verdeeld over 3 handicap-categorieën. n.l. 1/3 uit de groep met het minste aantal slagen, 1/3 uit de groep met de meeste slagen, en 1/3 uit de middengroep.
  • Binnen deze categorieën vindt de loting plaats.
  • De winnaars van de wedstrijden krijgen 2 punten, bij een gelijke stand na 18 holes krijgt elke speler een punt, de verliezer krijgt 0 punten
  • Voor de indeling van de volgende 6 wedstrijden is de stand (het aantal tot dan toe behaalde punten) het eerst bepalend voor de loting. Voor spelers met dezelfde score op dat moment, wordt ook zoveel mogelijk tegen mensen van een vergelijkbare handicap gespeeld. Met speelt nooit tegen iemand die men in een vorige ronde als tegenstander had.
  • Direct na de septemberwedstrijd (dus na 7 wedstrijdronden) wordt de (bruto) barrage gepeeld. De barrage wordt over 1, 2 of meer holes gespeeld, tot een beslissing in volgorde (1, 2 en 3) is bereikt. Voor de barrage plaatsen zich de nummers 1, 2 en 3 van deze competitie, d.w.z. de drie spelers met de hoogste score in wedstrijdpunten.
  • Eindigen 2 of meer mensen gelijk in de eindrangschikking na 7 wedstrijden, dan heeft degenen die de punten heeft behaald met het minst aantal gespeelde wedstrijden voorrang. Is er daarna nog een keuze nodig, dan valt degene met de laagste handicap af. 
  • De prijzen voor de drie winnaars worden tijdens de gezamenlijke slotdag in oktober van dames- en herenochtend en 50+ uitgereikt. (Dit jaar donderdag 10 oktober).

  .

  • .

  De wedstijdleiding voor de herenochtend Match Play is in handen van Fred van den Berg (06 29400048) en Hing Low (071 5321215).

 • UITSLAGEN en STANDEN
 • Stablefordcompetitie 2019: De uitslag van elke wedstrijd is terug te vinden op de wedstrijdkalender. De stand in punten komt/staat op het wedstrijddeel van devijfmargen,  na inloggen via https://vijfmargen.prowaregolf.nl/dashboard onder wedstrijden, meerronden en OPEN. De winnaar van dit jaar is geworden Cor Disseldorp, met als tweede Wim Maat en als derde Fred van den Berg. Allemaal gefeliciteerd.
 • Matchplaycompetitie 2019 De maandelijks bijgewerkte standen staan op: Matchplay 2019 eindstand Door de  drie hoogst geklasseerde  aanwezigen is direct na afloop van  de laatste speeldag (19 september)   een play-off gespeeld. Daaruit  kwam als winnaar naar voren Peter van den Berg, Brian Masson werd tweede en Jac Plug werd derde. Van harte gefeliciteerd!!