NGF Open Jeugdkalender 2017

Jeugd Golfbrevet

Vanaf deze zomer werken de golfprofessionals van Golfcentrum Noordwijk met het EGA jeugd golfbrevetten systeem. Kort gezegd een stappenplan wat is ontwikkeld om het voor jeugdige golfers interessant te maken hun technische vaardigheden te ontwikkelen en meer inzicht te krijgen in de golfregels & etiquette.
Stapsgewijs worden de kinderen opgeleid om hun Golf Vaardigheid Bewijs te halen. Door het stappenplan te koppelen aan testmomenten wordt de vooruitgang van de kinderen overzichtelijk in kaart gebracht. De testmomenten zijn gebaseerd op verschillende basisslagen en de golfregels & ettiquette. Slagen ze voor het halfjaarlijkse testmoment dan verdienen de kinderen een zogenaamd golfbrevet.
In totaal zijn er vier golfbrevetten:
1.    PAR = Goede beheersing van de basisslagen en golfregels & ettiquette
2.    Birdie = Baanpermissie voor Golfcentrum Noordwijk
3.    Eagle = Goede beheersing van de basisbeginselen van alle technieken en golfregels & ettiquette
4.    ALBATROS = Klaar voor het GVB examen
Naast een leidraad voor de golflessen werken de golfbrevetten als een beloningssysteem dat de kinderen steeds motiveert in hun leerproces. Het lessysteem wordt ondersteund door de NGF en wordt alleen op “Committed to jeugd” gecertificeerde golfbanen gehanteerd.

Voorwaarden hole-in-one jeugd

Vanaf 1 januari 2011 is het mogelijk voor spelers tot en met 17 jaar (op de dag dat de hole-in-one wordt geslagen) om een hole-in-one, onder de voorwaarden als hierna vermeld, aan te melden bij de Nederlandse Golf Federatie.
Voorwaarden:
1.    De hole-in-one moet geslagen zijn in een wedstrijd of Qualifying ronde.
2.    De hole waarop de hole-in-one wordt gemaakt, moet voor jongens langer zijn dan 100 meter en voor meisjes langer dan 80 meter.
3.    De hole-in-one moet worden aangemeld door de jeugdcommissie van een bij de NGF aangesloten vereniging, d.m.v. het opsturen van een kopie scorekaart (kan ook een scan zijn van de scorekaart die gemaild wordt aan jeugd@ngf.nl Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft JavaScript nodig om het te kunnen zien. ). NB Adresgegevens, e-mailadres en geboortedatum van de speler moet genoteerd worden + home-course.
Wat kan de speler van de NGF verwachten:
1.    Opname in de NGF Hole-in-one Club voor jeugd.
2.    Een certificaat op naam.
3.    Een label voor aan de tas met het logo van de NGF Hole-in-One club voor jeugd.
4.    (Onder voorbehoud) vermelding van de naam en club waar de hole-in-one is geslagen in GOLFjournaal.

Jeugdgolf bij De Vijf Margen

In het logo van golfclub De Vijf Margen is een grote vijver te zien. Voor jeugdgolf in de regio heeft De Vijf Margen in haar jonge bestaan laten zien een kweekvijver te zijn. xxxx

Beleidsplan
De jeugdcommissie heeft in samenwerking met de golfprofessionals vertegenwoordigd door Tom van Haaren, en met steun van de exploitant van het Golfcentrum Noordwijk en het bestuur van De Vijf Margen een beleidsplan voor de jeugd opgesteld met de korte en veelzeggende titel De (permanente) Kweekvijver.

SAM_3672_cr

De jeugd van De Vijf Margen

De voornaamste doelstelling is om jeugdigen kennis te laten maken met de golfsport op een zodanige manier, dat zij plezier krijgen in het spel en daarbij de mogelijkheid krijgen zo goed mogelijk te gaan golfen. Dat betekent dat talenten alle kansen krijgen. In de afgelopen jaren zijn uit de jeugd van De Vijf Margen vele jeugdige talenten voortgekomen en doorgestroomd naar andere golfverenigingen in de regio.

De jeugdcommissie van De Vijf Margen is door het bestuur van De Vijf Margen aangesteld voor de begeleiding van jeugdige golfers. De jeugdcommissie houdt zich bezig met het opzetten,

organiseren en begeleiden van alle clubactiviteiten voor onze jeugdleden.

Jeugdcommissie
De jeugdcommissie heeft de afgelopen jaren veel activiteiten opgezet en uitgevoerd waar jeugdleden actief en enthousiast aan deelnemen. De meeste activiteiten waren erop gericht om voor de groep jeugdleden wedstrijden en activiteiten te organiseren. In de afgelopen jaren is er enthousiast en actief gewerkt aan verdere professionalisering. Met het opstellen en uitvoeren van het beleidsplan worden een aantal zaken op de rit gezet om structureel de kweekvijver functie uit te blijven voeren en nog meer invloed uit te kunnen voeren op de kwaliteit van de ontwikkeling van de jeugd. De jeugdcommissie onder voorzitterschap van Gerco Goote bestaat verder uit Erik van der Meer, Robert Bannink en Robert den Boer en kent golfprofessional Floris Vos als adviseur van de jeugdcommissie.

SAM_3709_cr

Pettensysteem

Pettensysteem
In 2010 heeft kweekvijver De Vijf Margen het zogenaamde Pettensysteem ingevoerd. Jeugdleden stromen in een systeem zoals men dat wellicht vanuit de judo kent door naar verschillende kleurennivo’s. De kleurennivo’s worden uitgedrukt naar de kleur van de pet van de speler/speelster. Vanaf het instapnivo rode pet kan er doorgestroomd worden naar het nivo zwarte pet. In 2011 is het pettensysteem omgezet in het golfbrevettensysteem van NGF.
Jeugdcoaching
In aanvulling op het werk dat golfprofessionals Michael John de Moor, Floris Vos en Mark Reynolds en de jeugdcommissieleden uitvoeren, is er een rol voor zogenaamde jeugdcoaches die de actieve jeugdleden en golfprofessionals bijstaan bij trainingen en activiteiten. Binnen de jeugdcommissie heeft Gerco Goote de rol van coordinator jeugdcoaching op zich genomen en hebben er inmiddels 12 jeugdcoaches deelgenomen aan een jeugdcoach training om de golfprofessionals en actieve jeugdleden te ondersteunen. In de afgelopen jaren is er door de Nederlandse Golffederatie veel materiaal ontwikkeld ter ondersteuning van de golfprofessionals, jeugdcommissieleden en jeugdcoaches. Zo kan er gewerkt worden met Mijn Golfvooruitgang, het jaarplan en de lesplannen van Spelenderwijs Leren, het NGF spelletjesboek en de Drills & Skills oefeningen.

Faciliteiten Golfcentrum
De faciliteiten van het Golfcentrum Noordwijk bieden goede mogelijkheden voor jeugdige golfers om kennis te maken met de golfsport. De oefenfaciliteiten zijn van een kwaliteit dat ze ook door de Nederlandse Golffederatie (NGF) worden gebruikt voor trainingen. De 9 holes par 3 baan is voor jeugdige golfers een leuke baan om de eerste holes te spelen, de eerste parren, en wellicht birdies of een hole in one te maken. 

Voor degene die zich verder willen ontwikkelen in de golfsport bieden de baan en faciliteiten van het Golfcentrum Noordwijk goede mogelijkheden om zich verder te bekwamen in het ‘korte spel’, een belangrijk aspect van het golfspel.

Samenwerking met andere clubs
Om de jeugd zo goed mogelijk uit de kweekvijver door te laten stromen heeft de jeugdcommissie contact gezocht met mogelijke clubs in de regio om nader mee samen te werken. Met een tweetal gerenommeerde golfclubs in de regio wordt inmiddels contact onderhouden om tot een structurele samenwerking te komen waar jeugd vanuit De Vijf Margen ”naadloos” naartoe door kan stromen.

Committed to Jeugd
Golfclub De Vijf Margen en het Golfcentrum Noordwijk zijn al jaren in hun doen en laten ”committed to jeugd”. Committed to Jeugd is ook de titel van een initiatief dat de Nederlandse Golffederatie kent om jeugdgolf te stimuleren en professionaliseren. Dit programma is ook een hulpmiddel voor de jeugdcommissie om de ambities van het beleidsplan De (permanente) Kweekvijver te realiseren. Per 22 maart 2010 is De Vijf Margen als 10 vereniging van Nederland (en 1e C-club) gecertificeerd voor Committed to Jeugd.

 

Meisjesgolf

In het beleidsplan is er een aparte paragraaf opgenomen voor meisjesgolf. Doorgaans wordt golf meer door jongens dan door meisjes gespeeld. Degene die de jeugd van De Vijf Margen op zondag de baan in zien gaan hebben waarschijnlijk een ander beeld. Bij De Vijf Margen zijn er veel leuke meisjes die gezellig golf spelen en/of inmiddels spelen op de diverse nationale jeugdtouren, als Mini Tour, Mini Tour Plus, Freshman Tour, Challenge Tour, Future Tour en Van Lanschot Jeugdtour die de NGF organiseert. Dit wil de jeugdcommissie vooral zo houden en mogelijk nog iets verbeteren. Naast de gezellige wedstrijden en activiteiten die de jeugdcommissie organiseert wordt deelname aan specifieke meisjesgolf-activiteiten die de NGF organiseert sterk gestimuleerd.

Sponsoring – Club van 100

SAM_3699_cr

Jeugd

Om de ambities van het beleidsplan zo goed mogelijk waar te maken zijn er naast de inzet van alle betrokkenen ook financiele middelen nodig. Hiertoe heeft de jeugdcommissie een Club van 100 initiatief opgestart. Met dit initiatief wil de jeugdcommissie 100 sponsors aantrekken, die allemaal 50 euro storten. De jeugdcommissie organiseert in de loop van het jaar een evenement voor de sponsors, zodat ze kunnen zien wat er met het budget allemaal gebeurt. Als u lid van de club van 100 wil worden, dan kunt u een bijdrage doneren op postbankrekening 8592542 ten name van jeugdcommissie Golfclub De Vijf Margen onder vermelding van Deelname Club van 100.In de korte tijd dat dit initiatief loopt hebben inmiddels vele leden zich aangemeld bij de Club van 100.

Een actieve enthousiaste professioneel ingestelde jeugdcommissie, een jeugdvriendelijke bestuur, een jeugdgezinde exploitant, actieve en enthousiaste golfjeugd, hulpvaardige ouders/vrijwilligers, golfprofessionals die graag met jeugd werken en een visie hebben om jeugd beter en enthousiast golf te laten spelen, een Nederlandse Golffederatie die actief jeugdgolf en meisjesgolf ondersteunt, goede faciliteiten om golf te spelen en te trainen, samenwerking met andere golfclubs, een beleidsplan, jeugdcoaches, .. en nog meer ingredienten om enthousiast te zijn over jeugdgolf bij De Vijf Margen.

Meer informatie?
Meer informatie? Jeugdlid worden? Jeugdcoach worden of op een andere wijze iets willen betekenen voor de jeugd van De Vijf Margen? Aarzel niet contact op te nemen met de jeugdcommissie E-mail: jeugd@devijfmargen.nl.