Het lidmaatschap van de Golfclub De Vijf Margen staat open voor jaarkaarthouders van het Golfcentrum Noordwijk.
GC De Vijf Margen is als C-club is aangesloten bij de de Nederlandse Golf Federatie (NGF), heeft GCN als homecourse en organiseert daar al bijna twintig jaar allerlei wedstrijden. De handicapregistratie wordt voor de leden verzorgd en er zijn GVB-cursussen.
GC De Vijf Margen is aangesloten bij Samenwerkende Golfclubs West Nederland. Het samenwerkingsverband biedt voor leden van de vereniging een unieke greenfee-kortingsregeling op een aantal banen. (zie tab: Golfwebsites, Golfbanen met korting)

Formulier om u in te schrijven als lid  Inschrijfformulier

Contributietarief Klik hier

Ukunt het formulier afgeven bij de receptie van Golf Centrum Noordwijk of u stuurt het ingevulde formulier op naar:

Golfclub De Vijf Margen
Van Berckelweg 38
2203 LB  Noordwijk


Donateurschap

Diegenen die niet, niet meer of nog niet spelen en die toch binding met De Vijf Margen willen houden kunnen voor een bedrag van € 25,– per jaar donateur worden. De donateurs ontvangen hiervoor het Clubnieuws en een uitnodiging voor de Nieuwjaarsreceptie, Jubileumviering en de Malle Margen Slotavond.


Beëindiging van het lidmaatschap

U kunt uw lidmaatschap uitsluitend schriftelijk opzeggen met een opzegtermijn van vier weken. De jaarlijkse bijdrage voor het lopende boekjaar blijft voor het geheel verschuldigd. Voor verdere voorwaarden zie artikel 6 van de statuten.
Stuur uw opzegging per brief naar: Van Berckelweg 38, 2203 LB   Noordwijk. Of geef deze in een gesloten enveloppe af aan de receptie van het Golfcentrum.
Voor opzeggen per E-mail stuurt u een bericht naar info@devijfmargen.nl
Vermeld in uw E-mail dan wel alle gegevens waarom in het opzegformulier wordt gevraagd.
Uiteraard verzorgen wij op verzoek een uitdraai van uw stamkaart.
Let op: Deze opzegging aan de Golfclub is niet automatisch ook een opzegging van uw jaarkaart van GCN. Dat dient apart te gebeuren.
Mocht u na 2 weken nog geen bevestiging hebben ontvangen, dan verzoeken wij u contact op te nemen met de secretaris.
Formulier voor het beëindigen van het lidmaatschap .klik hier.

Formulier voor het beëindigen van het lidmaatschap  Opzegformulier