Veranderingen van het handicapsysteem per 1 januari 2018

De afgelopen jaren heeft de digitale wereld flinke sprongen gemaakt en dat biedt goede mogelijkheden om golf toegankelijker te maken. Het handicapsysteem wordt door veel golfers namelijk nog steeds als ingewikkeld ervaren, terwijl we het doel hebben om spelers juist te stimuleren meer scores in te leveren. Meer qualifying scorekaarten betekend een actuelere handicap en betere golfers!

Handicap aanpassingen per 1-1-2018

Nieuwe (plaatselijke)regel per 1 januari 2017

Met ingang van 1 januari 2017 worden de Regels 18-2, ‘Bal bewogen door de speler’, 18-3, ‘Bal bewogen door de tegenstander’ en 20-1, ‘Opnemen en markeren van de bal’, gewijzigd.
Omdat deze regel gehanteerd wordt bij alle officiële wedstrijden van de NGF, gaan ook wij deze regel toepassen bij alle wedstrijden en q-kaarten van golfclub De Vijf Margen. Hieronder volgen een duidelijke uitleg en een aantal vragen en antwoorden over deze regel.

Plaatselijke regel uitleg

Plaatselijke regel vraag en antwoord

ngf-logo

Met ingang van heden 18 maart 2016 zijn de EGA handicapbewijzen of NGF lidmaatschapskaarten beschikbaar bij de receptie van het Golf Centrum Noordwijk.

Let wel:
  • Actieve handicap (*) is vervallen
  • Handicap kan aangepast zijn op basis van jaarrevisie en/of omrekening NGF naar EGA
  • GCN is met name voor dames moeilijker bevonden vandaar meer handicapslagen
  • Leden met een home course elders dienen bij wedstrijden hun actuele handicap te melden en vooralsnog hun kaart op te vragen en ook op de homecourse in te voeren

Er staat u niets meer in de weg om aan een prachtig golfseizoen te beginnen.

Bij vragen of opmerkingen over deze kaarten kunt u terecht bij Leen de Koning, bereikbaar via hcap@devijfmargen.nl

Klik hier voor:

Bufferzone tabel 2016

Uitleg EGA Handicap op Par-3 banen

Wijzigingen EGA Handicap 2016

 

 

 

Seksuele Intimidatie

In de algemene vergadering van NOC*NSF van 20 mei 1997 hebben alle sportbonden en dus ook de Nederlandse Golf Federatie (‘NGF’), zich gecommitteerd aan de ‘Gedragsregels ter preventie van seksuele intimidatie in de sport’ en een intentieverklaring ondertekend voor het actief voeren van beleid tegen seksuele intimidatie in de sport.
Op 23 november 2013 is het Tuchtreglement Seksuele Intimidatie (‘SI-Reglement’) door de Algemene Ledenvergadering van de NGF goedgekeurd. Zoals medegedeeld in die Algemene Ledenvergadering, is het voor een goede werking van dit SI-Reglement van groot belang dat de Leden van de NGF het SI-Reglement vervolgens bekend maken binnen hun eigen club. Derhalve staat het onderstaand reeds gepubliceerd. In de Algemene Vergadering van 2015 zal het Reglement ter goedkeuring worden voorgelegd aan de leden in de Algemene Vergadering.

De betreffende documenten vindt u als volgt:
Het NGF Tuchtreglement Seksuele Intimidatie 2013 vindt u HIER.
De Gedragsregels (Bijlage B) aangaande Seksuele Intimidatie vindt u HIER.