De vergaderstukken met betrekking tot de Algemene Ledenvergadering van 23 April 2015 zijn op de site geplaatst. U kunt deze vinden onder het menupunt Leden -> Bestuurstafel.