Na uitgebreide bestudering van de handicap resultaten van spelers op Par-3 en langere banen heeft de NGF nieuwe Playing Handicap Tabellen vastgesteld voor de Par-3 banen in Nederland. Als gevolg hiervan is met ingang van 1 juli 2017 de volgende tabel in gebruik genomen: 

De Vijf Margen Playing Handicap Tabel

Wij verwachten hiermee een betere overeenstemming van uw handicap op onze baan met die van een langere baan te bewerkstelligen.

De NGF zal later opnieuw een vergelijking maken van de handicapresultaten op Par-3 banen in vergelijking met scores op langere banen.

Merkbaar zal zijn dat u nu over het algemeen minder handicapslagen op onze baan mee krijgt dan bij de vorige tabel. Het is gebleken dat behaalde handicaps op onze baan moeilijk te realiseren waren op langere banen. 

Indien u van mening bent dat uw huidige handicap niet overeenkomt met uw speelresultaten, kunt u altijd een herberekening aanvragen. Voorwaarden hiervoor zijn de resultaten van 8 qualifying kaarten in de afgelopen 12 maanden en/of een aantoonbare medische beperking.

Een verzoek hiertoe kunt u richten aan

hcap@devijfmargen.nl

Waarna u bericht ontvangt over de beslissing van de handicapcommissie.