Als beleid betreffende seksuele intimidatie volgen wij het beleid en tuchtreglement van de Nederlandse Golf Federatie.

In voorkomende gevallen kunt u contact opnemen met onze vertrouwenspersoon de heer Eduard Ribberink, telefoon 06-22569434.

De volledige tekst van reglement en beleid vindt u hier: NGF tuchtreglement en beleid NGF