Strokeplay
Bij Strokeplay speelt elke deelnemer tegen alle andere deelnemers aan de wedstrijd. Winnaar is de speler die de vastgestelde ronde/ronden in het minste aantal slagen doet.
Na elke gespeelde hole wordt het aantal slagen genoteerd. Na 18 holes noteert de speler een bruto totaalscore.
Bij een netto Strokeplaywedstrijd wordt het aantal Playing Handicap slagen afgetrokken van de bruto totaalscore.

 

Stableford
Bij Stableford speelt elke deelnemer tegen alle andere deelnemers aan de wedstrijd. Winnaar is de speler die over de vastgestelde ronde/ronden het meeste aantal punten haalt. De telling geschiedt door toekenning van punten per hole:
punten       (netto) score
0              meer dan één slag boven Par
1              één slag boven Par
2              gelijk aan Par
3              één slag onder Par
4              twee slagen onder Par

spelvormen

Stableford

Bij een netto Stablefordwedstrijd worden de Playing Handicap slagen per hole verrekend aan de hand van de Stroke Index.
De commissie kan de spelers verzoeken om de bal op te nemen zodra op een hole geen punten meer behaald kunnen worden.

 

Matchplay
Een match is een wedstrijd tussen twee spelers (of partijen) over een vastgestelde ronde. Matchplay wordt gespeeld per hole. Een hole wordt gewonnen door de speler die de hole uitspeelt in het minste aantal (netto)slagen of als de tegenstander de hole geeft. Een hole wordt gehalveerd bij een gelijk aantal slagen.
Een match is gewonnen wanneer een speler meer holes voorstaat dan er nog te spelen zijn of als de tegenstander de match geeft.
Bij een netto matchplaywedstrijd krijgt de speler met de laagste Playing Handicap geen slagen mee. De andere speler krijgt het aantal slagen mee dat gelijk is aan het volledige verschil (100%) tussen de Playing Handicaps van de spelers. Deze slagen worden verrekend op de holes met de laagste Stroke Index.

 

Amerikaantje
Dit is een soort matchplaywedstrijd voor drie spelers. Per hole verdelen zij zes punten:

  • De speler met de laagste (netto)score krijgt vier punten. De tweede krijgt twee punten en de derde nul. Maar als deze laatste twee spelers een gelijke score hebben krijgen zij ieder één punt.
  • Als twee spelers dezelfde, laagste score hebben krijgen zij ieder drie punten en de derde speler krijgt nul punten.
  • Als de drie spelers een gelijke score hebben krijgen zij elk twee punten.

Bij een netto wedstrijd krijgt de speler met de laagste Playing Handicap geen slagen mee. Het aantal handicapslagen van ieder van de twee andere spelers is het verschil in Playing Handicap met de speler met de laagste handicap.

 

Greensome

Greensome

 

Greensome
Dit is een wedstrijd (Strokeplay, Stableford of Matchplay) waarbij twee spelers als team spelen. Beiden slaan op elke hole af en vervolgens kiezen ze met welke bal ze de hole uitspelen. De speler wiens bal niet is gekozen slaat de tweede slag. Vervolgens slaan ze de bal om beurten.
Bij een netto wedstrijd wordt de Playing Handicap van het team als volgt berekend: 60% van de laagste Playing Handicap plus 40% van de hoogste Playing Handicap van de teamspelers.

 

Vlaggenwedstrijd
Iedere speler mag het aantal slagen doen dat gelijk is aan de Par van de baan plus zijn Playing Handicapslagen. Op de plaats waar de bal met de laatste slag terecht is gekomen zet men zijn vlag neer. Mocht de bal met de laatste slag buiten de baan liggen dan moet men de vlag neerzetten op de plaats van waar de laatste slag gedaan werd. Als de bal met de laatste slag in een Waterhindernis terecht is gekomen, dan moet men de vlag neerzetten op de plaats waar de bal het laatst de grens van de Waterhindernis kruiste.
De wedstrijd wordt gewonnen door degeen die de meeste holes heeft uitgespeeld en vervolgens zijn vlag het dichtste bij de eerstvolgende (niet uitgespeelde) hole heeft geplaatst.

 

Vossenjacht
Een vossenjacht is een vorm van Strokeplay, waarbij men op elke hole speelt tegen de score van een speler die fungeert als vos. Deze vos speelt voorop in de wedstrijd. Bij elke hole wordt de Netto score van de vos op een briefje genoteerd. Dat briefje wordt bij de volgende afslagplaats achtergelaten.
De rest van het veld volgt. Zij vergelijken hun Netto score na elke hole met de Netto score van de vos. De telling is als bij Matchplay. Zij kunnen dus direct bepalen hoe zij tegen de vos hebben gescoord; of zij op hem zijn inlopen of achterop zijn geraakt.
De vos kan zelf ook winnen. Als niemand gelijk of beter heeft gescored dan de vos, dan heeft de vos gewonnen.

spelvormen3

Vossenjacht