Algemene regels/informatie

Het bestuur en de wedstrijdcommissie behouden zich te allen tijde het recht voor om wijzigingen in het gepubliceerde programma en/of evenementen aan te brengen of hiervan af te wijken. Het volledige wedstrijdprogramma wordt gepubliceerd op de website van Golfclub de Vijf Margen en op het informatiebord in de hal van het clubhuis. Wijzigingen worden tijdig op de website en/of informatiebord in de hal kenbaar gemaakt.

HERENOCHTENDEN

De herenochtend wordt als regel elke donderdag gespeeld voor alle handicap-categorieën. Het gedetailleerde programma staat vermeld in het wedstrijd-programma en op de website. Details staan onder het tabblad Herenochtenden

DAMESOCHTEND

De damesochtend wordt iedere dinsdag gehouden voor alle handicap- categorieën. In november, december, januari en februari worden de starttijden door de dames zelf geregeld. Het gedetailleerde programma staat vermeld in het wedstrijdprogramma en op de website.

ZOMERAVONDCOMPETITIE

Wekelijks op woensdag van begin mei tot tweede helft van augustus  vanaf 17.00 u – 21.00 u. De begin en einddata van ieder jaar staan op de wedstrijd-site; daar staan ook de uitslagen en standen.
Start is op volgorde van aanmelding, er worden 9 holes gespeeld. Men kan kiezen tussen het netto- of brutoklassement. Er worden 15 wedstrijden gespeeld, waarvan de beste 11 wedstrijden meetellen voor klassement. De zomeravondcompetitie wordt afgesloten met een slotwedstrijd op een grote baan voor de beste X aantal, nader te bepalen, personen per klassement.

WEDSTRIJDEN

 • Maandelijks wordt de Monthly Medal gespeeld zoveel mogelijk op de laatste zondag van de maand.
 • C-Competitie mix NGF-competitie word in de maanden april/mei gespeeld door geselecteerde leden van de Vijf Margen.

GROTE BAAN

U kunt zich in de maand maart opgeven voor de Grote baancompetitie (bruto/netto). Van de deelnemers wordt verwacht dat zij iedere maand (start april) een grote baan spelen. De wedstrijdcommissie bepaalt welke banen dit zijn, en dit wordt voor de competitie bekend gemaakt via de website en het mededelingenbord. U moet zelf de baan bespreken, u mag zelf de dag en het tijdstip bepalen wanneer u in die maand die baan loopt. Als u de wedstrijd gespeeld heeft, de scorekaart thuis invoeren daarna inleveren bij de wedstrijd- commissie (rode box infohoek).

Er wordt wel verwacht dat de marker ook deelneemt aan de competitie. Er worden 7 wedstrijden gespeeld, waarvan er 5 meetellen voor het klassement. In de maand oktober (laatste wedstrijd) wordt er gezamenlijk gespeeld en wordt de dag afgesloten met de prijsuitreiking en een diner.

GOLFER/GOLFSTER 2015

We strijden vanaf 2015 voor de parkeerplaats, dit is een klassement van
6 wedstrijden. Degenen met de hoogste score zijn golfer en golfster van 2015 en mogen in 2016 het gehele jaar gebruik maken van de parkeer- plaatsen die daarvoor bestemd zijn. Jeugdspelers komen hier niet voor in aanmerking. Hetzelfde geldt voor latere jaren.

JEUGD

Het inschrijven voor de jeugdclub en alle andere jeugdevenementen en -wedstrijden gaat via de datumprikker. Alle jeugdleden worden dus via de datumprikker op de hoogte gehouden.

De regels

WEDSTRIJDREGLEMENT

Iedere deelnemer moet zich houden aan de Regels zoals vastgelegd door Royal & Ancient Golfclub of St. Andrew en de United States Golf Association. Daarnaast zijn enkele plaatselijke regels van de vereniging van kracht.

REGELS VOOR DEELNAME AAN WEDSTRIJDEN

 • U kunt zich inschrijven via de website zolang de wedstrijd nog open staat of bij de desbetreffende wedstrijdcommissie.
 • Wie zich inschrijft voor een wedstrijd, verplicht zich tot deelname.
 • Het zonder overleg niet verschijnen bij een wedstrijd waarvoor ingeschreven is, betekent dat de betrokkene gehouden is zijn financiële verplichtingen na te komen. Zolang nog niet aan die verplichting is voldaan, is de betrokkene uitgesloten van alle volgende wedstrijden. Bij herhaling wordt betrokkene uitgesloten van alle volgende wedstrijden.
 • Zolang de startlijst niet is gemaakt, kunt u zich zonder probleem uitschrijven.
 • Om met bepaalde wedstrijden mee te doen heeft u een  EGA-handicap(9,9-54) nodig.
 • U dient zich uiterlijk een half uur voor uw starttijd te melden aan de wedstrijdtafel.
 • 10 minuten voor de starttijd dient u op de afslagplaats, waarop gestart wordt aanwezig te zijn.
 • Bij twijfel over het wel of niet doorgaan van een wedstrijd in verband met slechte weersomstandigheden, dient u zelf te bellen of de website te raadplegen om te vragen of de baan open is.
 • Indien u niet bij de prijsuitreiking aanwezig kunt zijn, dan dient u dit vóór de wedstrijd te melden aan de wedstrijdleiding. Zo niet, dan komt u niet in aanmerking voor de prijzen.
 • Uw scorekaart moet duidelijk ingevuld zijn en voorzien van de naam en lidcode van de marker.
 • Een speler is verantwoordelijk voor zijn eigen scorekaart die voor controle overeen moet komen met de kaart van de marker. Tevens is de speler zelf verantwoordelijk voor de juistheid van de handicap.

 

Spelers met een handicap in categorie 1 (lager dan 4,5) mogen geen qualifying kaart lopen van minder dan 18 holes, dit is een NGF regel.

Deelnemers aan Clubkampioenschappen die zonder reden niet aanwezig zijn, worden gediskwalificeerd voor verdere deelname.