Wist je dat……………..

Wat je wel en niet moet doen tijdens een ronde golf: Tips om correct golf te spelen Weliswaar in het Engels maar interessant genoeg want de plaatjes zeggen veel…..

 

Vergeet niet dat…….

Wij om in 2017 en daarna veel wedstrijden te kunnen organiseren en alle andere zaken goed te laten draaien een aantal nieuwe mensen nodig hebben

Het gaat om:

Voor het Bestuur:

* Kandidaten voor het bestuur. De functie van Wedstrijdcommissaris wordt vanaf heden ingevuld door Theo van Ruiten en vanwege de switch van Erik tot voorzitter zoeken wij iemand die de jeugd in het bestuur wil vertegenwoordigen. Kandidaten kunnen zich melden bij de secretaris Ina Hendriks, dat mag ook voor een andere functie zijn, onderling kan dan worden besproken wie welke functie gaat uitoefenen.

Voor de Commissies:

* Wedstrijdcommissie zoekt mensen voor het organiseren van de Clubkampioenschappen

* De IT-commissie zoekt iemand die kan omgaan met (of dit wil leren) de website / Proware systeem / facebook

* De Competitiecommissie zoekt iemand die van het najaar t/m eind mei de competitie mede wil helpen organiseren (De trainingen / indeling e.d. , de wedstrijden zelf organiseert de NGF)

* Redactiecommissie zoekt 2 à 3 mensen om artikelen te redigeren / schrijven voor de nieuwsbrieven en de website

* Om in 2018 weer te kunnen genieten van een leuk jubileumprogramma 3 `a 4 mensen voor de Jubileumcommissie

U kunt zich aanmelden bij de secretaris of één van de andere bestuursleden, wij hopen op een aantal enthousiaste leden.

Een mooi, gezond en sportief jaar gewenst

 

 

 

 

 

 

 

 

Eerdere Wist je dat……………..

 

 • Liesbeth en Frank zijn getrouwd
 • Wij hen heel hartelijk feliciteren en hopen dat zij heel lang gelukkig zullen zijn met elkaar
 • Het seizoen alweer naar het einde loopt
 • Alle “zomerwedstrijden” weer zijn afgelopen, stuk voor stuk waren ze dit jaar heel populair, het was vaak dringen om op tijd in te schrijven
 • Alle organisatoren heel hartelijk dank voor jullie inzet
 • Golfclubs Bentwoud en Spaarnwoude dit jaar zijn toegetreden tot het Samenwerkingsverband. Ook daar kunnen we nu voor een prettige greenfeeprijs spelen
 • Het nu des te meer van belang is dat wij de afkorting SGWN (Samenwerkende Golfclubs West Nederland) op de pasjes krijgen in 2016, wij er op toe zullen zien dat dit ook gebeurt
 • Er in 2016 wel het een en ander gaat veranderen
 • Er geen onderscheid meer is tussen inactieve en actieve handicap
 • Niemand dus meer een sterretje op zijn kaart krijgt
 • We ook allemaal een EGA handicap krijgen
 • Je dan op GCN ook een EGA kaart kunt lopen
 • Onze administratie dan wel een stuk gemakkelijker wordt
 • De NGF een nieuwe competitie heeft aangekondigd, de “Najaarstour”, op alle zondagen in november (m.i.v. 8-11)
 • Er wordt gespeeld in teams van 4, op grote en kleine banen
 • Het dit jaar wel erg kort dag was om je te kunnen opgeven, maar dan wel alvast iets om aan te denken voor volgend jaar
 • Als u iets wilt insturen voor de nieuwsbrief of u wilt afmelden voor de ALV, dit kan door een mailtje te sturen naar info@devijfmargen.nl en niet naar nieuwsbrief @ devijfmargen.nl. Als u het laatste adres gebruikt, komt het niet aan
 • DE KOMENDE NIEUWJAARSRECEPTIE OP ZONDAG 10 JANUARI 2016 ZAL WORDEN GEHOUDEN (Aanvang 16.00 uur)
 • U hiervoor dan ook van harte bent uitgenodigd
 • Dan is het al weer 2016, tijd om al aan het komende 25-jarig jubileum in 2018 te gaan denken
 • Wij hiervoor dan ook enthousiaste vrijwilligers vragen om de Jubileumcommissie te bemannen
 • Als u niet in de commissie wilt, maar wel een leuk idee, laat het ons weten op info@devijfmargen.nl
 • Er ruimte is voor aanvulling van bestuurs- / commissieleden
 • VACATURES:
  • Penningmeester WECO (Nu Hing Low)
  • Leden Redactiecommissie (2 á 3)
  • Wedstrijdcommissaris (Bestuur)
  • Jubileumcommissie (voorbereiden festiviteiten in 2018)