Regel- en WHS – vragen en antwoorden

Ontwikkeling van het World Handicap System (WHS)

We zijn al een jaar geconfronteerd met het World Handicap System (WHS). Het valt op dat met name op onze (Par-3) baan er nogal wat verschil is in vergelijking met ‘grote’ banen. Wij hebben de NGF gevraagd naar hun verklaring.

Antwoord NGF:
Nederland mag in het kader van een pilot als een van de twee landen ter wereld (naast Spanje) handicaps op Par-3 banen vaststellen en wijzigen. Doel van de pilot is de ratings en handicaps van Par-3 en langere banen zo goed mogelijk vergelijkbaar te maken.
Dit proces wordt continu gevolgd en zal mogelijk gevolg hebben voor de moeilijkheidsgraad van Par-3 banen waardoor het steeds beter vergelijkbaar wordt. Deze analyses worden momenteel uitgevoerd op basis van de gegevens van 2022. Als daar aanleiding toe is zal de course rating van onze baan aangepast worden.
De belangrijkste verschillen worden veroorzaakt door de volgende factoren:
Spelers op Par-3 banen hebben op grote banen vaak problemen met de lange slagen, spelers van grote banen hebben weer meer moeilijkheden met de precisie die op kort banen vereist is omdat deze vaak veel compacter zijn.
De toekomst zal uitwijzen in hoeverre het lukt om voor Par-3 banen de juiste ratings te bepalen.

 • Als de bal de overkant van een waterhindernis of boom (hole 4 bij ons) geraakt heeft maar terug stuitert het water in, mogen we dan droppen aan de overkant?
  Alleen het raken van de overkant of boom is niet voldoende. Het gaat erom waar de bal het laatst de grens met de hindernis heeft gekruist. Dus als de bal aan de voorzijde de hindernis ingaat en aan de overzijde binnen de hindernis tegen de kant het water in stuitert, heeft de bal de grens van de hindernis het laatst aan de voorzijde gekruist. Dat punt is dan het referentiepunt om de hindernis te ontwijken. Alleen als de bal aan de overzijde van buiten de hindernis terug stuitert de hindernis in, en dus aan de overzijde voor het laatst de grens met de hindernis heeft gekruist, is het referentiepunt aan de overzijde. Als het een rode hindernis is, mag je in dat laatste geval aan de overzijde droppen. Indien het een gele hindernis is, mag dat niet, al blijft het referentiepunt voor het recht naar achteren ontwijken dan wel het punt aan de overzijde. Dit is beschreven in Regel 17.1.

  Waarom verandert mijn handicap niet terwijl ik wel kaarten heb ingeleverd?

  Iedere speler is wel eens uit vorm en heeft wel eens een slechte dag of een slechte periode. Vorm is iets tijdelijks en daarom wordt er bij de handicapberekening van spelers niet alleen gekeken naar hun recente beste scores, maar ook naar hun laagste handicap in het afgelopen jaar, de low handicap index.
  Het WHS heeft twee automatische mechanismen – de ‘soft cap’ en ‘hard cap’ – die ervoor zorgen dat de handicap van een speler na enkele slechte ronden niet extreem snel hoger wordt. Deze mechanismen treden pas in werking als de handicapgeschiedenis van een speler uit minstens 20 scores bestaat. De handicap van een speler zal nooit meer dan vijf punten hoger worden dan diens laagste handicap in de afgelopen 12 maanden.

  Op het moment dat je een nieuwe score in gaat leveren, zal het systeem jouw nieuwe low handicap index bepalen (12 maanden terug vanaf de speeldatum) en de eventuele nieuwe stijging hiertegen vergelijken en waar nodig afremmen. Het is natuurlijk ook mogelijk dat de volgende qualifying score ervoor zorgt dat je in handicap weer daalt, dat gebeurt dan ook gewoon. De handicap is nu dus alleen tijdelijk ‘bevroren’ op het stijgen en niet het dalen.
  Voor uitgebreide uitleg zie:

  ngf.nl/caddie/handicapping/handicapsysteem/wat-is-de-soft-cap-en-hard-cap-in-het-wereld-handicap-systeem

 • 95% handicapverrekening bij wedstrijden

  Er blijken wat vragen te zijn omtrent de 95% aanpassing van de baanhandicap bij wedstrijden. Deze handicapverrekening wordt door de NGF geadviseerd voor Stableford- en strokeplay-wedstrijden omdat het World Handicap Systeem gebaseerd is op één tegen één matchplay wedstrijden. De uitgebreide motivering van de NGF staat hieronder.

 • Waarom mag ik geen 0 of streep zetten als ik niet meer kan scoren?

  U moet altijd de bruto score invullen. Een 0 of – geeft aan dat u deze hole(s) niet hebt gespeeld. U mag vanaf 2021 tussen de 9 en 18 holes spelen voor een qualifying kaart. De maximale bruto score op een hole is par + 2 + uw handicap slagen. Op het GCN dus maximaal 7.

 • U heeft een nieuwe WHS handicap gekregen.

  Waarom wijkt die iets af van wat vroeger mijn EGA handicap was?
  Oorzaak is dat de WHS een nauwkeuriger berekening maakt dan de EGA vroeger. Ook is de grens van handicap 36 vervallen en kan iedereen doorstijgen boven de 36 tot maximaal 54. Die nieuwe handicap past beter bij uw werkelijke golfprestaties.
  Het WHS houdt ook rekening met de resultaten op alle banen die u speelt.
  De verwachting is dat deze handicaps meer speelplezier opleveren en ook sneller aanpassen op nieuwe resultaten.
  Advies is zoveel mogelijk rondjes te lopen en alle kaarten in te voeren dat geeft de meest juiste handicap.
  Op zich is er niet veel veranderd dan dat nu alleen gekeken wordt naar de laatste 20 kaarten en het gemiddelde van de beste 8 geeft uw nieuwe handicap. Het is haast ondoenlijk om dat zelf te berekenen. Gelukkig doet de NGF dat voor ons.

  Als u nu op onze site https://vijfmargen.prowaregolf.nl kijkt zie u daar onder ‘Mijn handicap’ een groene balk met ‘Uw handicap overzicht’ als u daar op klikt krijg u het overzicht van de meetellende kaarten. Dat is alleen belangrijk om te zien of er geen foute kaarten tussen zitten. Dan moet u die bij ons info@devijfmargen.nl melden om dat te corrigeren.
  Het invullen van de kaarten blijft in principe hetzelfde, gewoon netjes je gespeelde slagen noteren en alleen goed opletten hoeveel extra slagen je nu krijgt. Voor sommigen geldt zelfs soms 3 slagen extra. Dus altijd doorspelen tot en met 7 slagen. Scores daarboven worden toch niet geteld.

  Eigenlijk is alles eenvoudiger en leuker om te spelen. U maakt zo weer kans op prijzen.

 • Waarom …..? Stel uw vraag op info@devijfmargen.nl

 • Of kijk op GOLF.NL